Артур Хейли

Артур Хейли стр. 2

22 книги
Рекомендации
Современная русская и зарубежная проза

Един отчаян от живота човек решава да извърши безумна постъпка. Той ще взриви самолета на голямата американска компания, за да могат жена му и децата му да получат солидната застраховка. Той ще се...

Подробнее
Современная русская и зарубежная проза

Артър Хейли смята за свои приятели всички, които са купили негова книга, а те са 150 милиона души в 30 страни. Самият той е англичанин по рождение, канадец по паспорт, но действието на неговите...

Подробнее