Trzeci Bliźniak

Follett Ken

Trzeci Bliźniak

0
Извините, правообладатель закрыл доступ к книге

О книге "Trzeci Bliźniak"

Jeannie Ferrami, psycholog prowadz?ca na Jones Falls University badania naukowe w dziedzinie genetyki, dokonuje zaskakuj?cego odkrycia. Przegl?daj?c bazy danych, natrafia na par? jednojajowych bli?niak?w, urodzonych w odst?pie kilku tygodni przez dwie r??ne matki. Jeden z nich jest odsiaduj?cym wyrok morderc? i sadyst?, drugi Steven Logan, sprawia wra?enie wzorowego obywatela. Nieoczekiwanie Steven zostaje oskar?ony o brutalny gwa?t, zeznania ofiary nie pozostawiaj? w?tpliwo?ci, ?e to on jest sprawc? przest?pstwa. Przekonana o niewinno?ci Stevena Jeannie podjmuje wysi?ki, by rozwi?za? zagadk? i oczy?ci? go z zarzut?w. Poszukiwania naprowadzaj? j? na ?lad tajnych eksperyment?w medycznych z okresu "zimnej wojny". W eksperymenty zamieszane s? bardzo wp?ywowe osoby, a nawet jej sponsor na uniwersytecie. Gra toczy si? o wysok? stawk?: miliony dolar?w i ambicje prawicowych polityk?w, kt?rzy pragn? przywr?ci? "integralno?? rasow?" Ameryki. Czy Jeannie uda si? odnale?? trzeciego bli?niaka – klucz do wyja?nienia tajemnicy – zanim padnie sama ofiar? zab?jcy?

Отзывы читателей

  Волчица. Хозяйка диких земель
  Рекомендуем

  Подборки книг

  Все

  Похожие книги

  Другие книги автора

  Информация обновлена: